Memede Kitle Memede Kist Memede Ağrı Meme Başı Akıntısı
16 Ağustos 2016
Guatr Tiroid Nodülü
16 Ağustos 2016

Meme Kanseri

Meme Kanseri

Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerin kontrol edilemez şekilde büyümesi sonucu ortaya çıkar. Memedeki kanserli tümörlerin büyüme hızı genellikle daha yavaştır. Bazı durumlarda, şişliğin farkına varıldığında, tümör aslında son 10 yıldır büyüyor olabilir.

Meme Kanseri Türleri

  • İn Situ Karsinom:İn situ karsinom kanser değildir. Lobüller veya süt kanalı içindeki, kendini çevreleyen dokuya veya ötesine yayılma belirtisi göstermeyen, anormal hücre büyümesi anlamına gelir. Bu anormal hücreler, ortaya çıktıkları yerde kalır (“in situ” Latince “yerinde” anlamına gelir). İn situkarsinomun iki ana kategorisi vardır: İn situ duktal karsinom ve in situ lobüler karsinom.

 

  • İnvaziv Meme Kanseri:İnvaziv meme kanserinde, lobüllerin veya kanalların içinde bulunan anormal hücreler, kendilerini çevreleyen dokuya yayılım gösterir. Bu açıklama, hastalığın mutlaka meme dışında bir yerde bulunduğu anlamına gelmiyor. İnvaziv meme kanserinin en tedavi edilebilir olduğu zaman genellikle, tümörün nispeten daha küçük olduğu ve henüz lenf nodlarına yayılmadığı en erken aşamasıdır. İleri evre daha ciddidir ve tümör çok büyükse veya diğer organlara yayılmışsa (metastaz yapmışsa), başarılı tedavi şansı azalmaktadır.

 

Meme Kanseri Evreleri

 

Meme kanseri teşhisi doğrulandıktan sonra kanser belirli evrelerle sınıflanır. Kanserin evresi, uygun tedaviyi ve tedavinin hastalığı yok edip ömrü uzatmada ne kadar etkili olabileceğini belirler. Meme kanserinin erken teşhisi çok önemlidir. Teşhis sırasındaki evre ne kadar erkense, prognozu o kadar iyi olur.

 

Meme kanseri tedavisi?

 

Meme kanserinin teşhis ve tedavisinde son 20 yıldır çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Erken teşhisin ve memenin çoğunu korumaya olanak sağlayan ameliyat seçeneklerinin artması sayesinde, meme kanserine bağlı bazı sorunlar azalmış ve uzun süre hayatta kalma şansı artmıştır. Meme kanseri tedavisinde hedef, kanseri vücuttan temizlemek ve bir daha geri dönmemesini sağlamaktır. Bunun için ameliyat, radyasyon terapisi ve/veya kemoterapi/hormon terapisi gibi tedavilerin bir araya getirilmesi sağlanmaktadır. Meme kanserinde de her kanser türünde olduğu gibi tedavi hastaya özel olarak yapılmakta ve tedavinin içeriği, hastalığa ait birçok faktöre bağlı olarak oluşturulmaktadır. Meme kanserinde tedavi; hastanın ihtiyaç ve kişisel tercihlerine uygun olan, hastanın beklentilerini karşılayan ve kanser sonrası yaşamını sağlıklı ve kaliteli bir şekilde devam ettirebilmesine olanak tanıyacak şekilde planlanmaktadır.

 

Cerrahi Onkoloji: Cerrahi, meme kanserli pek çok kadın için tedavi planlarının bir parçası olacaktır. Bugünkü tedavi standardı, meme koruyucu cerrahidir. “Meme koruyucu” tedavide amaç, memenin yalnızca parçası ya da tümör içeren ve tümörün yakın çevresindeki kısım çıkarılarak yapılmaktadır. Koruyucu cerrahi, meme görünümünü eskiye en yakın şekilde bırakmaktadır. Meme cerrahisinde tümörün çok odaklı olarak memenin bir çok alanında yaygın bulunması gibi nedenlere bağlı olarak tercih edilen total mastektomi, memenin tamamen çıkarılması olarak tanımlanır. Geçmişte total mastektomi en tercih edilen cerrahi yöntemdi. Vücudu memede ve göğüs bölgelerindeki kanserden tamamen kurtarmanın en iyi yolu olarak düşünülürdü. Ancak meme kanseri cerrahisinde günümüz yaklaşımları; erken evre meme kanseri tedavisinde radyasyon tedavisiyle birlikte meme koruyucu cerrahinin, uzun dönem hayatta kalmada total mastektomi kadar etkili olduğunu göstermektedir.

 

Tıbbi Onkoloji: Tıbbi onkoloji uzmanı, vücuttaki kanser hücrelerini zayıflatmak ya da yok etmek için kemoterapi veya hormon gibi ilaçları tedavisi uygulamaktadır. Kemoterapi cerrahiden önce ya da son cerrahiden (silinecek) sonra başlayabilir. ER-pozitif ve/veya PR-pozitif meme kanserli kadınlar, östrojen seviyelerini düşürmek ya da östrojenin etkisini engellemek için çoğunlukla ilaç tedavisi alır. Bu tip bir tedavi genellikle cerrahi, radyasyon ve/veya kemoterapiden sonra verilir. Meme kanserlerinin dörtte biri HER2-pozitiftir ve kemoterapiye  ek olarak antikor tedavisi uygulanır.

 

Radyasyon Onkolojisi: Radyasyon onkolojisi, kanser hücrelerinin öldürülmesi ve tümörlerin küçülmesini sağlamak için yüksek-enerjili elektromanyetik dalgaların kullanılmasıdır. Radyasyon, kanseri tedavi etmek ya da sabit hale getirmek için tek başına ya da diğer tedavilerle (örneğin, kemoterapi ve cerrahi) birlikte kullanılabilir. Radyoterapi seansları , normal hücrelerin bir sonraki dozdan önce iyileşmesine zaman verirken, kanser hücrelerini parçalayacak ve ya yok edebilecek şekilde hesaplanır.